Leather accessories

Custom made!

Natpol is not only machines, but also to all kinds of leather items, which are an integral part of the device. We mainly sew punchbags for boxers, balls for kickers and all type protectors. Our punchbags and kicker balls are used in amusement machines of all brands, from Polish to global producers. If you have an amusement machine and you cannot match a punchbag or a kicker ball to it, our offer is the perfect solution.

Nat-Pol Marcin Prokopowicz
Os. Ksiecia Wladyslawa PU-3, 44-240 Zory, Poland
NIP: PL 633 210 51 81

privacy policy

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa 1.0 i 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm, udzieloną przez PFR SA.